Jaarvergadering 25 nov

Beste Buurtleden

We nodigen U uit voor de jaarvergadering, hierin worden de volgende punten besproken.

  1. Activiteiten in 2015
  2. Financiële verantwoording
  3. Kascommissie
  4. Bestuurswisseling
  5. Lief & Leed
  6. Rondvraag / Sluiting

De jaarvergadering is vrijdag 25 november 0m 20:30 uur bij

Martien en Diny Hendriks  Handelseweg 104

Heb je aandachtspunten, maak het kenbaar

Ook de nieuwe leden zijn van harte welkom

Groeten
Bestuur Keskesdijk